YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALAR

   1.  Fasıl  78 , İskeleler  Yasası

   2.  Fasıl 263, Malların Denizden Taşınması, Malların  Denizden Taşınmasını 
        Düzenleyen Yasa
  
   3.  Fasıl 288 , Kayıklar  (Düzenleme)  Yasası

   4.  Fasıl 289 , Deniz Araçları ile Bağlantı Yasası

   5.  Fasıl 290 , Yabancı  Firariler  Yasası (Yabancı Ülkelerin Ticaret Gemilerinden
        Firar Eden Tayfaların  Bulunmaları ve Yakalanmaları İçin Kural Öngören Yasa)
 
   6.  Fasıl 291 , Yükleme  ve  Boşaltma  Ücretleri  Yasası- 12/2000 (Değişiklik)
        Yasası
 
   7.  Fasıl 292 , Deniz Ticaret (Güvenlik ve Gemiciler) Yasası -38/1963, 46/1963
        ve 11/2000 (Değişiklik) Yasası 

   8.  45 / 1963 , Deniz  Ticaret  (Gemilerin  Kaydı,  Satış  ve  İpotekler) Yasası -
       57/1988 (Değişiklik) Yasası

   9.  47 / 1963 , Deniz  Ticaret  (Vergi  Yükleme  Hükümleri)  Kanunu

  10.  Fasıl 293 , Deniz Ticaret (Telsiz – Telgraf) Yasası 

  11.  Fasıl 294 , Liman  Düzenleme  Yasası 28/1961,  30/1974,  15/1983,  
         75/1989  ve  48/1992  (Değişiklik)Yasaları

  12.  Fasıl 295 , Karantina  ve  Gümrükler  Yasası

  13.  Fasıl 297 , Kazazede  Gemi  Yolcuları Yasası

  14.  Fasıl 298 , Gemi  Enkazı  Yasası

  15.  23 / 1976 , Limanlar  Dairesi  (Yasal  Yetki  Devri)  Yasası

  16.  9 / 1987 , Limanlar  Dairesi  Kuruluş,  Görev  ve  Çalışma  Esasları  
         Yasası -  12/1999 (Değişiklik) ve 22/2007(Değişiklik)Yasası 
    
  17.  1 / 1992 , Sahil Güvenlik Komutanlığı (Birliği) Yasası