Girne Liman Başkanlığı

 

                                              

Girne  Turizm  Limanı,   16  Kasım  1987  tarihinde    uluslararası  gemi  trafiğine  açılmıştır. Girne  Turizm  Limanı’nın,  Türkiye  güney  sahillerine olan yakınlığı,  bu  ticari  ve  turistik  trafik akışını  artırmış,  zaman  ve  maliyet  olarak   da  avantajlı  bir  duruma  getirip    KKTC-TC arasında  yolcu,  yük  ve  turizminin  canlanmasına  çok  büyük  katkıda  bulunmuştur  ve  halen de  bulunmaktadır.

 

Zaman  içerisinde artan yük ve yolcu trafiğine bağlı olarak  artan  gemi boyları ve  sayıları Girne Turizm Limanı’nın zaman zaman yetersiz  kalmasına  sebebiyet  vermektedir. Bu  nedenle  2006 Nisan ayında başlanan Ek Yolcu Salonu İnşaatı, 17.11.2007 tarihinde hizmete girmiştir. 1700 m2 salon,  Ek Yolcu Salonu İnşaatı ile birlikte,  toplam yolcu salonları (gidiş + geliş) yaklaşık 3500 m2  ’ye  ulaşmıştır.  Toplam 3221 m2 kapalı alanı bulunmakta olan Ek Yolcu Salonu,  750  giden  ve  750  gelen  yolcuya  hizmet  verebilecek  bir duruma gelmiştir.

 

 GİRNE   TURİZM   LİMANI’NIN   MEVKİİ  ve  ÖZELLİKLERİ

 

Girne Turizm Limanı ;   ENLEM     35º20.5’N

                                        BOYLAM   33º19.8’ E

 

mevkiinde  bulunmaktadır.  Demirleme  yeri  Yat  Limanı  giriş fenerinden 0.8 mil kuzey batıdaki  (NW),  Pilotaj hizmetleri 300 GRT’nin üzerinde olan gemilere verilmektedir.  

 

  

•Genel Bilgiler:

Toplam Rıhtım Boyu   : 810m 

Gemi Dönüş Dairesi    : 250m

Liman Giriş Geniliği    : 180m

Ana Direk Uzunluğu    : 1000m

Tali Mendirek Uzunluğu :250m


•Yanaşma Yerleri ve Ortalama Derinlikler:

No.1Rıhtım         :  8.00m

Dil İskelesi “A”   :  8.00m

No.2 Rıhtım        :  8.00m

No.3 Rıhtım        :  6.50m
   
Dil İskelesi “B”   :  4.50m

No.4 Rıhtım        :  4.50m

No.5  Rıhtım       :  4.00m

Liman Ortası       :  8.00m