Limanlarımız, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı iki taşra örgütüne sahip, merkezi Gazimağusa’da bulunan Limanlar Dairesi Müdürlüğü tarafından sevk ve idare edilmektedir.

Denetim ve teknik hizmetler yönünden Limanlar Dairesi’ne bağlı bulunan iskele, yat limanı ve diğer tesisler, işletmecilik yönünden kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından işletilmektedir. 

Limanlarımız, merkezi idareye bağlı bir liman yönetim biçimi ile yönetilmektedir. 

Limanlar Dairesi Müdürlüğü’nün belli başlı görevleri: 
• Yasal mevzuatların günün koşullarına göre uyarlamasını hazırlamak; 
• Limanların fiziki ve teknik yönden idamesini sağlamak; 
• Liman işletmeciliği yönünden koordinasyonu sağlamak;
• Gemi sicili işlerini yürütmek; 
• Gemileri teknik ve idari yönden denetlemek; 
• Deniz ticaretinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak;
• Tesislerin idamesini sağlamak;
• Yeni tesisler yapmak.

KKTC’nin en önemli deniz ulaşım kapısı Gazimağusa Limanı ile Girne Turizm Limanı’dır. Diğer deniz ulaşım noktaları Girne Yat Limanı, Teknecik Santralı Tesisleri, Gemyat Delta Marina, Gemikonağı Limanı, Kumköy Su Dolum Tesisleri, Kalecik Akaryakıt Tesisleri, Kalecik Alçı ve Çimento Tesisleri’dir. 

Kalecik’te bulunan ve özel tesis durumunda olan Kalecik Akaryakıt Dolum Tesisleri ile Kalecik Alçı ve Çimento Tesisleri’nin liman hizmetleri, Gazimağusa Baş Kılavuzluk ve Liman Başkanlığı’nın sorumluluğu altında; Girne’de özel tesis durumunda olan  Teknecik Santralı Tesisleri’nin liman hizmetleri ise, Girne Liman Başkanlığı’nın sorumluluğu  altında  yürütülmektedir. 

Limanlarımızda bilinen anlamda bir liman işletmeciliği bulunmamaktadır. Özellikle Gazimağusa Limanında, liman işletmeciliği 3-4 ayrı kurum ve kuruluş tarafından yürütülmekte olup, bu kurum ve kuruluşlar Limanlar Dairesi Müdürlüğü tarafından koordine edilmeye çalışılmaktadır. 

Gazimağusa Limanının yeni liman olarak bilinen bölgesinin, alan olarak önemli bir bölümü Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tarafından yönetilmekte ve işletilmektedir. 


Ülkemizin halen faaliyette olan limanları; 
• Gazimağusa Limanı 
• Girne Turizm Limanı

Bunların dışında; denetim ve teknik hizmetler yönünden Gazimağusa Limanına bağlı; 
• Kalecik Akaryakıt Dolum Tesisleri 
• Kalecik Alçı ve Çimento Tesisleri
• Altınbaş Petrol ve Dolum Tesisleri
• Aksa Elektrik Enerji Üretimi A.Ş.
• Girne Limanına bağlı;
• Teknecik Elektrik Santralı Akaryakıt Dolum Tesisleri
• Girne Yat Limanı
• Gemyat Delta Marina
• Gemikonağı Maden İskelesi
• Kumköy Su Dolum Tesisleri

Limanlarımızın yanında fiziki durumları itibarıyle Limanlar Dairesi’ne bağlı aşağıda isimleri verilen balıkçı barınaklarımız mevcuttur.