Yürürlükte Olan Yasa , Tüzük Ve Emirnameler

 YASALAR:

 1.  Fasıl   78 ,       İskeleler  Yasası

  2.  Fasıl 263 ,     Malların Denizden Taşınması, Malların  Denizden Taşınmasını Düzenleyen Yasa

  3.  Fasıl 288 ,      Kayıklar  (Düzenleme)  Yasası

  4.  Fasıl 289 ,     Deniz Araçları ile Bağlantı Yasası

  5.  Fasıl 290 ,      Yabancı  Firariler  Yasası (Yabancı Ülkelerin Ticaret Gemilerinden Firar Eden Tayfaların

                                Bulunmaları ve Yakalanmaları İçin Kural Öngören Yasa)

  6.  Fasıl 291 ,      Yükleme  ve  Boşaltma  Ücretleri  Yasası- 12/2000 (Değişiklik) Yasası

  7.  Fasıl 292 ,      Deniz Ticaret (Güvenlik ve Gemiciler) Yasası -38/1963, 46/1963 ve 11/2000 (Değişiklik)

                              Yasası        

  8.  45 / 1963 ,      Deniz  Ticaret  (Gemilerin  Kaydı,  Satış  ve  İpotekler) Yasası -57/1988 (Değişiklik) Yasası

  9.  47 / 1963 ,      Deniz  Ticaret  (Vergi  Yükleme  Hükümleri)  Kanunu

10.  Fasıl 293 ,     Deniz Ticaret (Telsiz – Telgraf) Yasası

11.  Fasıl 294 ,     Liman  Düzenleme  Yasası

                                28/1961,  30/1974,  15/1983,  75/1989  ve  48/1992  (Değişiklik)  Yasaları

12Fasıl 295 ,    Karantina  ve  Gümrükler  Yasası

13.  Fasıl 297 ,    Kazazede  Gemi  Yolcuları Yasası

14.  Fasıl 298 ,     Gemi  Enkazı  Yasası

15.   23 / 1976  ,   Limanlar  Dairesi  (Yasal  Yetki  Devri)  Yasası

16.     9 / 1987  ,   Limanlar  Dairesi  Kuruluş,  Görev  ve  Çalışma  Esasları  Yasası -12/1999 (Değişiklik) ve  

                                22/2007 (Değişiklik) Yasası

17.     1 / 1992  ,  Sahil Güvenlik Komutanlığı (Birliği) Yasası

18.   41 / 1996  ,  KKTC   ile   TC   Arasında  Denizde  Arama  ve  Kurtarma Yapma  Konusunda  Anlaşma 

                            (Onay)  Yasası

19.   57 / 1999  ,  Denizde Çatışmayı Önleme Uluslararası Kuralları 1972 ve Eklerinin Onaylanmasının Uygun 

                            Bulunmasına  İlişkin  Yasa

20.  58 / 1999   ,  Petrol Kirliliğinden Doğan Hasarlar İçin Hukuki Sorumluluk Sözleşmesinin Onaylanmasının

                            Uygun Bulunmasına İlişkin Yasa

21.  59 / 1999   ,  1966 Gemilerin Yükleme Sınırlarını Belirleyen Uluslararası Kurallar Sözleşmesi ve Eklerinin 

                             Onaylanmasının  Uygun Bulunmasına  İlişkin Yasa

22.  60 / 1999   ,  Gemilerden  Denizlerin  Kirlenmesinin  Önlenmesi  Hakkında  Uluslararası  Sözleşme  ve 

                             Eklerinin   Onaylanmasının  Uygun   Bulunmasına  İlişkin Yasa

23.  62 / 1999   ,  Denizde    Arama      ve      Kurtarma     Uluslararası      Sözleşmesi    1979’un

                             Onaylanmasının   Uygun   Bulunmasına   İlişkin   Yasa

24.  63 / 1999   ,  1969      Gemilerin     Tonilatolarını      Ölçme      Uluslararası      Sözleşmenin Onaylanmasının  

                            Uygun   Bulunmasına   İlişkin   Yasa

25.  64 / 1999   ,  Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya  Standartları Hakkında   Uluslararası  

                            Sözleşme   1978     ve    Eklerinin     Onaylanmasının Uygun    Bulunmasına    İlişkin    Yasa

26.  10 / 2002   ,  Rıhtım  Harçları  Yasası

27.  42 / 2002   ,   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karasuları Yasası

28.  10 / 2003   ,   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  ile  Türkiye  Cumhuriyeti   Arasında     Sahil  Güvenlik 

                             Alanında  İşbirliği   Anlaşması  (Onay) Yasası

29.  20 / 2003   ,   Denizcilik Antlaşması (Onay) Yasası

30.  63 / 2005   ,   Deniz  Yetki  Alanları  Yasası

31.  83 / 2007   ,   Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler Yasası 

32.  53 / 2008   ,   1974 Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi ve Değişiklikleri İle Uluslar arası   

                             Denizde  Can  Emniyeti   Sözleşmesine   Ait   1978   ve   1988   Protokolleri   ve 

                             Değişikliklerinin  Onaylanmasının  Uygun  Bulunmasına  İlişkin  Yasa

 

  TÜZÜKLER:

 

1.

1955,

Acil Durum Yetkileri (Küçük Deniz Taşıtlarının Kontrolü) Tüzükleri

2.

1989,

Deniz Enkazları Mukayyitliği (Ücretler) Tüzüğü

3.

1996,

Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler Tüzüğü

4.

-

Rıhtım Harçlarının Oranları Tüzüğü

5.

2002,

Arama ve Kurtarma Tüzüğü

6.

2002,

Deniz Ticaret (Gemi Adamları Yeterlilik ve Sayısı) Tüzüğü

7.

2008,

İskeleler Tüzüğü

8.

2008,

Kılavuzluk Tüzüğü

9.

2008,

Fazla Mesai Ücretleri Tarifesi

10.

2008,

Rıhtımlarda Yer Kiralama Tüzüğü

11.

2008,

Gerçek ve Tüzel Kişilere Ait Vinçler ve Araç Gereçler İle İlgili Çalışma Tüzüğü

12.

2008,

Yatlar ve Benzeri Eğlence ve Turistik Teknelerle İlgili Ücretler ve Bunlarla İlgili Kurallar Tüzüğü

13.

2009,

Vinç Ücretleri Tüzüğü

 

EMİRNAMELER:

 

1.

 

KKTC Limanlar Emirname

Madde 25 (1) ve (2) Altında Emirname

2.

1993,

Girne Yat Limanının Kiralanması Emirnamesi

Madde 26(1) Altında Emirname

3.

2008,

Grev Yasağı (Gazimağusa Baş Kılavuzluk ve liman Başkanlığı) Emirnamesi

 

2008,

Elzem İşler (Tesbit) (Değişiklik No:2) Emirnamesi

(Gazimağusa Baş Kılavuzluk ve Liman Başkanlığı’nda Kılavuzluk,Gemi ve Her Türlü Liman Hizmetleri)

4.

2011,

Kapalı Liman Emirnamesi

5.

2012,

KKTC Limanlar Emirnamesi

6.

2013,

Kapalı Liman Emirnamesi