Girne Yat Limanı

 

Girne  Turizm  Limanı’nın  16  Kasım,  1987’de  açılışından  itibaren  tamamen  yatların kullanımına  bırakılmıştır.  Yatların  yanında  limandan  diğer gezinti tekneleri ile bölge balıkçıları da barınma imkanı bulmaktadır.  Mevcut  durumu  ile  100 dolayında tekneye barınma imkanı sağlanmaktadır.  Limanda tüm teknelerin ihtiyacına cevap verilemese de elektrik, su, banyo, tuvalet, çamaşır yıkama imkanları vardır.  Limanın tarihi bir özellikle iç içe oluşu itibarıyle konumunda önemli bir yer işgal etmektedir.  Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne ait olan Girne Marina’nın işletme hakkı,S(K-II)1635-2008 sayılı ve 30.07.2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na verilmiştir.

 

GİRNE  YAT  LİMANI’NIN   ÖZELLİKLERİ 

L
imanın   Mevkii    : Kıbrıs’ın  Kuzey  Sahili
                                    Enlem    35º20’ N
                                    Boylam  33º19’ E   
            
Demirleme  Yeri    :  Enlem     35º20’33” N
                                   Boylam    33º19’24” E     
                                        
Mendirek Feneri’nin yarım  mil  kuzey batısı, yaklaşık derinlik 13-17 m. demirleme yeri,  batı, kuzey ve doğu rüzgarlarının etkisi altındadır.

Giriş  Kanalı         : Kanal   5.5  metre  derinliğinde  olup, mendirek fenerinden sonra 

                                  3 metre’ye kadar  düşmektedir.

                                
Liman  Derinliği    : 3.2 metre

Rıhtım  Boyu         : 3.0 metre 
   Derinliği         

Müsaade  Edilen 
Max Draft Su        :  
2.6  metre  (8.5  ayak)
Çekimi

Müsaade edilen Max.
Gemi  Uzunluğu     :  
35  metre